Snelle afhandelingen zorgen voor gewenst resultaat
In-Kas Intermediair neemt uw incasso-opdracht binnen 12 uur in behandeling. Bij aanlevering voor 16.30 uur wordt nog dezelfde dag een sommatiebrief aan uw debiteur verzonden, U ontvangt van ons desgewenst een unieke inlogcode om 24/7 uw incassozaak(en) te volgen. Binnen 2 dagen zal er contact gezocht worden met uw klant/debiteur en zullen we op dat moment afspraken maken voor volledige betaling dan wel andere afspraken die voor u acceptabel zijn. Lukt het niet om uw klant/debiteur te spreken dan zullen wij de eerste sommatiebrief per mail versturen. Na het verstrijken van de termijn gesteld in de (eerste) sommatie dan zullen wij een laatste brief versturen, tussentijds zullen contact blijven zoeken en creatief zijn om ook uw klant/debiteur te overtuigen dat betaling in deze fase de beste oplossing is.

Voor elke traject geldt dat wij in overleg met u onderzoeken naar verhaalbaarheid, verhaalsonderzoeken en werkzaamheden die tot snellere resultaten kunnen leiden.

Advies
Tijdens ieder incassotraject worden de verhaalsmogelijkheden van de debiteur in kaart gebracht. Is het verstandig om een gerechtelijke stap te ondernemen, in hoeverre is het principieel, wat zijn de gevolgen en wie heeft er echt gelijk? In-Kas heeft één zorg en dat is uw geld en cashflow.

Door expertise en jarenlange ervaring geven wij u een gedegen advies. Binnen 30 dagen heeft u resultaat! In-Kas Intermediair staat voor snelle oplossingen en een transparante werkwijze.

U kunt profiteren van onze speciale incassomodule en wij dragen er zorg voor dat uw kosten niet opwegen tegen de baten. De vordering kan van u overgenomen worden en het gerechtelijke traject kan gefinancierd worden.

Wat maakt In-Kas Intermediair Uniek: dat zijn de middelen, de creativiteit maar voornamelijk de passie van de medewerkers die exact weten welke belangen er zijn, zowel financieel als commercieel.

Tijdens het buitengerechtelijk incassotraject worden alle middelen en activiteiten ondernomen worden om betalingen te realiseren, voordat u naar de rechter stapt.