Informatieverstrekking
In-Kas streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.

De op de website verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met de juridische specialisten van In-Kas.

De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van In-Kas gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Alle uitingen van In-Kas zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van In-Kas of van de geadresseerde.

In-Kas stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan In-Kas niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. In-Kas rechtsbijstand vraagt uw begrip hiervoor.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. In-Kas heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

Wijzigen van deze disclaimer
In-Kas houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 01 januari 2015.