In-Kas Intermediair

Debiteurenbezoek

Het doel van onze debiteurenbezoeken

  • Ten eerste alsnog verkrijgen van betalingen.
  • Ten tweede het inwinnen van verhaalinformatie.
  • Het overtuigen van het oplossen van de achterstand.
  • Het voorkomen van incasso.
  • Het voorkomen van eventuele (hoge) gerechtelijke kosten.
  • U kunt In-Kas Debiteurenbezoek inschakelen op ieder gewenst moment bij een uitstaande factuur.

Wat voor u?
Onze klanten maken veelvoudig gebruik van de In-Kas Debiteurenbezoeken. Bedrijven, instellingen en bijvoorbeeld verenigingen zijn gebaat bij het komen tot een oplossing voor betaling, zonder incassotraject. Ook u kunt winst behalen!

Wettelijke eisen
Bij een debiteurenbezoek houden onze medewerkers zich aan de wettelijke voorschriften die hiervoor zijn gesteld. Denk hierbij aan de betreding van de woning, besloten lokaal of erf, maar natuurlijk ook de benadering van uw debiteur.

Het bezoek
In-Kas Intermediair is uniek ten opzichte van andere aanbieders/incassobureaus. Daarom wordt het doel van het bezoek en de planning met u besproken. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in ten eerste oplossingsgericht denken, ten tweede overtuigen en ten derde het realiseren van betalingen.

Een respectvolle benadering van uw klant staat bij ons hoog in het vaandel, zodat u een goede relatie met uw klant behoudt.

Prijzen

– Debiteurenbezoek binnen 30 dagen €22,50
– Debiteurenbezoek binnen 14 dagen €35,00
– Ten slotte debiteurenbezoek binnen 5 dagen €45,00

De bezoeken kunt u uitbreiden met

– Het versturen van een pre-incasso/sommatie servicebrief (een brief op briefpapier van In-Kas Intermediair), € 5,00 per brief (vooraankondiging of achteraf)
– Extra bel rondes uit naam van uw organisatie dan wel vanuit In-Kas Intermediair € 12,50
– Uitgebreid bezoekrapport met diverse informatie € 15,00